Protozoer och Amöbor

CRYPTOSPORIDIUM PARVUM

Infektion av Cryptosparidium parvum har smittspårningsplikt i Sverige. Det har tidigare varit ett par stora utbrott, i bla Östersund med ca 27 000 smittade. Vi testar enbart för denna via vårt stora test, alternativt om någon specifikt vill testa för denna, då det inte är en vanlig parasit och där symtom vanligtvis är tydlig.

Läs mer »

ENTAMÖBA HISTOLYTICA

Entamöba Histolytica kan orsaka dysenteri, diarrée men även vara symtomfri hos sin värd. Denna infektionen är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Läs mer »

Giardia Lamblia

Giardia-infektion är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Symtom varierar från diarré, magont, trötthet till inga symtom. Inkubationstiden är mellan 3-25 dygn, och parasiten kan smittas mellan personer, både på grund av bristande hygien samt via sexuellt umgänge.

Läs mer »

Dientamöba Fragilis

D Fragilis är en vanlig parasit som kan infektera både barn och vuxna. Barn får oftare symtom än vuxna. I Sverige har det funnits flera utbrott bland dagisbarn under 2000-talet. Vanligaste symtom som man påträffat hos patienter med D Fragilis är bla diareé och magont, både kroniskt eller sporadiskt.

Läs mer »

Blastocystis Spp

Blastocystis spp är ett flertal parasiter inom samma familj, med olika underarter. Dessa parasiter kan orsaka inflammation och andra besvär, såsom mag- och tarmproblem. Dock så är det vanligt att man inte har symtom av denna parasit-infektionen. En eventuell behandling beror på en persons specifika symtom och om man kan utesluta att dessa symtom inte beror på andra faktorer.

Läs mer »

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Sök

Skriv in ovan och tryck Enter för att söka