Blastocystis Spp

Blastocystis spp kallades tidigare för Blastocystis hominis och identifierades som en enda art. Forskare har nu funnit flera variationer och kallar den istället nu för Blastocystis spp, som är en förkortning som betyder “flera arter”.

Många personer bär på denna utan att lida av några symtom, därför ifrågasätts det av vissa inom vården om Blastocystis spp verkligen orsakar skada hos människan. Det kan finns många anledningar till varför vissa får symtom och andra inte, såsom att det finns flertalet olika underarter av Blastocystis, olika tarmflora hos olika personer, längd av infektionen hos en person, storleken av infektionen, hur många olika underarter av Blastocystis en person har, om en person även har andra parasiter eller andra faktorer som påverkar hälsan såsom stress. Det har påvisats att personer med stress får mer symtom av Blastocystis – se denna länk.

Arter av Blastocystis spp har observerats världen över, och kommer i olika skepnader såsom amöba, cystform och olika trofiska former, vilket potentiellt har olika effekter på olika människor. Här hoppas vi snart på fler nya studier som kan förklara hur de olika formerna kan påverka människan på olika sätt.

Blastocystis spp är mer förekommande i resursbegränsade länder. I Senegal gjordes en studie barn som bodde nära Senegalfloden, då de alla hade olika magbesvär. Av de 93 barn testades, visade 100% av provsvaren positivt för Blastocystis spp.

Livscykel
Dessa parasiter lever i matsmältningskanalen eller tjocktarmen hos barn och vuxna. Hur den överförs är ännu inte helt förstått, vissa påstår genom avföring, andra att det också kan vara genom förorenat vatten eller föda. 

Blastocystis spp har också hittats hos bland annat apor, grisar och gnagare. Det är vanligare att parasiterna förekommer hos människor som har yrkesmässig exponering för djur.

Symtom
Många gånger ger Blastocystis spp inga symtom alls, vissa gånger kan de visa sig genom bland annat diarré eller förstoppning, mycket gaser i tarmarna, buksmärtor, obehag och i värre fall viktminskning. I en studie från Danmark visade det sig att Blastocystis spp upptäcktes hos fler av de som kände sig friska än de som hade magproblem. Då det finns flera olika underarter så skulle det kunna en betydelse kring att bara vissa upplever symtom. Det finns många studier som påvisat att symtom har reducerats efter lyckad behandling, men det finns även de studier som säger att de inte har det. En viktig anledning till resultaten kan vara vilken behandling man använder – om man använder en behandling som gör mer skada än nytta på tex tarmfloran, så kan det potentiellt förklara att behandlade personer inte blir bättre.

Det är viktigt att använda läkemedel som gör så lite skada som möjligt på kroppen i övrigt, och där ser vi möjligheter för framtiden då nya läkemedel finns i andra länder som enligt dessa länder lämpar sig riktigt bra för att behandla protozoer. Vi gör alltid vårt bästa för att våra klienter skall få den bästa möjliga behandlingen utifrån ett globalt perspektiv där klienten står i centrum.

Det kom nyligen ut studier som påvisar att Blastocystis kan påverka tumörbildningen hos råttor med tarmcancer – här väntar vi på fler studier som kan förtydliga potentiella samband.

Det finns även ett antal studier/analyser som påvisa samband med Blastocystis och Hashimotos (sköldkörtelsjukdom), se dessa länkar: länk1, länk2, länk3, länk4

Behandling
Det finns olika sätt att behandla denna på, men idag finns ingen behandlingsrekommendation, varken nationell eller internationell, och om man inte har symtom så behandlas Blastocystis i regel inte. Vissa subtyper reagerar inte på den vanliga medicinen som vanligtvis

Enligt flera olika studier har det visat sig att örter och probiotika kan vara en effektiv metod vid en kortare tids infektion – för mer om detta ta kontakt med oss så får du veta mer om dessa möjligheter.

Annan research:

Blastocystis och antibiotika resistens

Stress ökar problem orsakade av Blastocystis

Barn & Blastocystis

Astma och Blastocystis

Hashimotos och Blastocystis

 

 

Dessa tester påvisar Blastocystis Spp

 • Stora PCR Testet
  Stora PCR Testet
  4790.00kr
 • Stora Amöbatestet
  Stora Amöbatestet
  Produkter på rea
  1895.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Sök

Skriv in ovan och tryck Enter för att söka