IBS

Lider du av stressmage eller har IBS? Då kan du ha drabbats av en parasit. Det finns nya studier som påvisar en stark koppling mellan parasiter och IBS (Irritable Bowel Syndrome).