Fiskbinnikemask

Diphyllobothrium latum, (fiskbinnikemask) smittar genom larver som kan förekomma i både fisk och fiskrom. I Sverige kan fiskbinnikemasken finnas i söt- och bräckvattensfiskar som äter loppor, såsom lake, abborre och gädda. I vissa fall har även parasiten hittats i röding och öring.

Livscykel
Fiskbinnekemasken har fiskätande djur såsom människa, katt, hund och björn som huvudvärd. Parasiten sprids sedan via parasitägg i den smittades avföring. Äggen kläcks i vatten och utvecklas till larver när de ätits upp av kräftdjur som i sin tur äts upp av olika fiskar.

Infektionen uppkommer ofta när man ätit rå eller underkokt fisk som innehåller fiskbinnemaskens larver.

Tidigare var fiskbinnekemaskinfektioner vanliga i norra Europa men har minskat en hel del. Förutom europa förekommer denna parasit i Ryssland och andra delar av Östeuropa, Nord- och Sydamerika och vissa asiatiska länder, däribland Japan och vissa delar av Afrika där de äter sötvattenfisk.

Symtom
Det är vanligt att de som är infekterade av denna mask saknar symtom. Många gånger kan den ge diffusa symtom som trötthetskänsla, uppsvälld mage, buksmärtor, förstoppning, blodbrist, avtagen hungerkänsla eller viktminskning. I vissa fall har man även sett brist på B12 eftersom de vuxna maskarna förbrukar det. Inkubationstiden är oftast flera veckor.

Behandling
Denna parasit är inte anmälningspliktig och brukar vara lättbehandlad. Många maskinfektioner kan ge diffusa symtom och ofta liknar de varandra.

Förebyggande åtgärder

  • Se till att fisk och rom alltid är ordentligt upphettad eller nedfryst innan förtäring. Man ska alltid undvika äta rå fisk som inte varit fryst först.
  • Både fisk och fiskrom ska frysas till -20 grader celsius i 1 dygn eller -18 celsius i 4 dygn för att ta död på eventuella larver.
  • Ordentlig uppvärmning av fisken innebär att hela fisken ska vara +56 grader celsius i minst 5 minuter för att ta död på eventuella larver. Varmrökning fungerar med.

källor: Livsmedelsverket.selivsmedelsverket.fi

Dessa tester påvisar Fiskbinnikemask

Diphyllobothrium latum, (fiskbinnikemask) smittar genom larver som kan förekomma i både fisk och fiskrom. I Sverige kan fiskbinnikemasken finnas i söt- och bräckvattensfiskar som äter loppor, såsom lake, abborre och gädda. I vissa fall har även parasiten hittats i röding och öring.

Livscykel
Fiskbinnekemasken har fiskätande djur såsom människa, katt, hund och björn som huvudvärd. Parasiten sprids sedan via parasitägg i den smittades avföring. Äggen kläcks i vatten och utvecklas till larver när de ätits upp av kräftdjur som i sin tur äts upp av olika fiskar.

Infektionen uppkommer ofta när man ätit rå eller underkokt fisk som innehåller fiskbinnemaskens larver.

Tidigare var fiskbinnekemaskinfektioner vanliga i norra Europa men har minskat en hel del. Förutom europa förekommer denna parasit i Ryssland och andra delar av Östeuropa, Nord- och Sydamerika och vissa asiatiska länder, däribland Japan och vissa delar av Afrika där de äter sötvattenfisk.

Symtom
Det är vanligt att de som är infekterade av denna mask saknar symtom. Många gånger kan den ge diffusa symtom som trötthetskänsla, uppsvälld mage, buksmärtor, förstoppning, blodbrist, avtagen hungerkänsla eller viktminskning. I vissa fall har man även sett brist på B12 eftersom de vuxna maskarna förbrukar det. Inkubationstiden är oftast flera veckor.

Behandling
Denna parasit är inte anmälningspliktig och brukar vara lättbehandlad. Många maskinfektioner kan ge diffusa symtom och ofta liknar de varandra.

Förebyggande åtgärder

  • Se till att fisk och rom alltid är ordentligt upphettad eller nedfryst innan förtäring. Man ska alltid undvika äta rå fisk som inte varit fryst först.
  • Både fisk och fiskrom ska frysas till -20 grader celsius i 1 dygn eller -18 celsius i 4 dygn för att ta död på eventuella larver.
  • Ordentlig uppvärmning av fisken innebär att hela fisken ska vara +56 grader celsius i minst 5 minuter för att ta död på eventuella larver. Varmrökning fungerar med.

källor: Livsmedelsverket.se, livsmedelsverket.fi

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Sök

Skriv in ovan och tryck Enter för att söka