Blastocystis (tidigare för Blastocystis hominis) – är en vanligt förekommande parasitinfektion som kan återfinnas på samtliga kontinenter samt är en parasitinfektion som inte alltid påvisar symtom. Det har tidigare ifrågasatts om Blastocystis orsakar skada hos människa, klart är att vissa individer får kraftiga symtom och medan andra inte upplever några symtom alls. Graden av symtom kan möjligtvis dels kan bero på om individens immunförsvar är nedsatt samt vid eventuella samtida förekommande infektioner. 

Livscykel
Dessa parasiter lever i mag- och tarmkanalen från vilken den också sprids ut i vattendrag och smittar bland annat genom förorenat vatten samt möjligtvis även av förorenade grödor.  

Symtom
I vissa fall orsakar infektion med Blastocystis inga symtom alls men den kan ge upphov symtom med bland annat diarré och/eller förstoppning, ökade mängder gaser i tarmarna, buksmärtor, buksmärta och i vissa fall även viktminskning. 

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights