fbpx

Blastocystis

Blastocystis (tidigare för Blastocystis hominis) är en vanligt förekommande infektion som kan återfinnas i hela världen och en infektion som inte nödvändigtvis påvisar några symtom. Det har tidigare ifrågasatts om Blastocystis verkligen orsakar skada hos människan. Klart är att vissa individer får kraftiga symtom och andra inga alls vilket kan bero på en rad olika orsaker så som exempelvis när andra samtida infektioner är pågående och immunförsvaret är nedsatt. 

Livscykel
Dessa parasiter lever i mag-och tarmkanalen från vilken den också sprids ut i vattendrag och smittar bland annat genom förorenat vatten samt möjligtvis även av förorenade grödor. Blastocystis förekommer också i flertalet däggdjur bland annat apor, grisar och gnagare vilka kan föra smittan vidare till människa. 

Symtom
Många gånger ger Blastocystis inga symtom alls, vissa gånger kan de visa sig genom bland annat diarré eller förstoppning, ökad mängd gaser i tarmarna, buksmärtor, obehag och i värre fall viktminskning. 

Research:

Blastocystis och antibiotika resistens

Stress ökar problem orsakade av Blastocystis

Barn & Blastocystis

Astma och Blastocystis

Hashimotos och Blastocystis

Dessa tester påvisar Blastocystis

  • PARASITBOXEN - LARGE PCR
    PARASITBOXEN – LARGE PCR
    4490.00kr
  • PARASITBOXEN - AMÖBATESTET
    PARASITBOXEN – AMÖBATESTET
    1995.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.