Sekretesspolicy & Kundens integritet

Parasitkliniken.se åtar sig att skydda din personliga information och dina patientuppgifter.

Parasitkliniken.se är den enda ägaren till informationen som samlas in på denna webbplats. Vi kommer ej att sälja eller dela din din information eller din tillhandahållna information till andra parter eller på andra sätt än vad som framkommer i denna sekretesspolicy. Vi vill göra dig uppmärksam på att Parasitkliniken.se innehåller länkar till andra webbplatser med separat innehåll samt sekretesspraxis för vilket Parasitkliniken.se ej ansvarar för.

Denna integritetspolicy anger hur Parasitkliniken använder och skyddar all den information som du tillhandahåller oss när du använder vår webbplats. Parasitkliniken åtar sig att säkerställa att din integritet skyddas i samband med att du besöker vår hemsida samt i samband med köpet av våra produkter eller tjänster. I det fall att du av oss ombeds tillhandahålla en personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster och besöker vår webbplats kan du vara säker på att denna information endast används i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vilken information vi samlar in

Personuppgifter och kontaktinformation, inklusive e-postadress. Kommunikationspreferenser relaterade till Parasitklinikens kommunikation (nyhetsbrev, e-postmeddelanden, etc.). Affärsinformation relaterad till att skapa ett konto hos Parasitkliniken. Interaktioner med vår webbplats såsom besökta sidor, ifyllda formulär etc.

 • Tillhandahållen information kan användas i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Tillhandahållen information kan användas i syfte att optimera vår webbplats samt applikationer kopplade till vår webbplats.
 • Tillhandahållen e-postadress kan användas i syfte att skicka ut meddelanden om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror att du kan tycka är intressant.
 • Tillhandahållen information kan användas för att anpassa webbplatsen efter dina intressen.
 • Tillhandahållen information kan även användas i för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Vi kan då komma att kontakta dig via e-post, telefon eller post.

Säkerhet

Vi är angelägna om att säkerställa att dina personuppgifter samt ytterligare av dig lämnad information är säker när du besöker vår hemsida. För att förhindra obehörig åtkomst har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska samt administrativa åtgärder och rutiner för att skydda och säkra ina personuppgifter samt informationen vi samlar in när du besöker vår hemsida.

Varje webbplatsområde där patient- eller kundinformation visas är säkrat med krypteringsskyddade lösenord och överföring av känslig information skyddas med SSL-kryptering. Dina personuppgifter är också begränsade på vår arbetsplats. Endast anställda på Parasitkliniken och som behöver informationen för att utföra en specifik uppgift har tillgång till personligt identifierbar information.

Din personliga information
Du kan begära ut information om den personliga information vi har om dig enligt The Data Protection Act från 1998, vänligen observera att en avgift debiteras dig för detta samt kontakta oss i detta fall via uppgifterna nedan. Om du anser att någon av den information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, ber vi dig att vänligen kontakta oss så snart som möjligt på nedanstående adress. Vi korrigerar den information som upptäcks vara felaktig.:

Parasitkliniken, The Better Option AB
Kungsgatan 4
411 19, Göteborg
+4610-750 24 50
hej@parasitkliniken.se

GDPR samt efterlevnad
Parasitkliniken följer alla förfrågningar om personlig information från EU-medborgare i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) från och med den 23 november 2021. Observera att undantag gäller för specifika informationsförfrågningar. För mer information eller för att göra en förfrågan om vår GDPR policy, vänligen kontakta oss på hej@parsitkliniken.se

Parasitkliniken – Sekretesspolicy, Information om hantering av person och patientuppgifter

I. Detta meddelande beskriver hur medicinsk information om dig kan användas och hur du kan få tillgång till denna information.

II. Parasitkliniken är lagligt skyldig att skydda din personliga hälso- och patientinformation

Din patientinformation inkluderar information som kan användas för att identifiera dig och som Parasitkliniken har skapat eller tagit emot om din tidigare, nuvarande eller framtida hälsa eller tillstånd samt tillhandahållandet av sjukvård av dig eller betalningen av denna sjukvård. Vi inser vikten av integriteten av din personliga hälso- och patientinformation och vidtar alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att upprätthålla integriteten av din patientinformation

Parasitkliniken är enligt lag skyldig att upprätthålla din personliga hälso- och patientinformations integritet samt meddela dig om våra juridiska skyldigheter och sekretesspraxis med avseende på din hälso- och patientinformation. Detta dokument beskriver hur Parasitkliniken använder och hanterar din din personliga hälso- och patientinformation på www.parasitklinken.se

Parasitkliniken förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i detta meddelande och i vår integritetspolicy som även kommer att gälla för den personliga hälso- och patientinformation vi redan har. Innan ändringar sker i vår policy kommer vi omedelbart att ändra detta meddelande. Du kan skriva ut detta för dina register eller begära en kopia av detta meddelande genom att kontakta oss på hej@parasitklinken.se

III. Hur vi använder och hanterar din personliga hälso- och patientinformation.

Det är vår policy att endast använda eller hantera din personliga hälso- och patientinformation enligt lag i samband med;

 • Utförandet av en behandling, till exempel att göra provresultat tillgängliga för en auktoriserad vårdgivare efter ditt samtycke.
 • För att få betalt för en behandling, till exempel vid fakturering för tjänster eller produkter.
 • För sjukvårdens verksamhet, vi kan till exempel avslöja din personliga hälso- eller patientinformation för att kunna bedriva våra tjänster och i kontakt med våra partner-laboratorier för att skicka in våra provresultat i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för verksamheten.

IV. Användning eller utlämnande i enlighet med en auktorisation

Parasitkliniken får använda och hantera din personliga hälso- och patientinformation i enlighet med din auktorisation för andra ändamål än behandling, betalning eller sjukvård endast med ditt tillstånd, som du kan återkalla när som helst.

V. Vilka rättigheter du har när det gäller din personliga hälso- och patientinformation

Parasitklinken har åtagit sig att skydda dina individuella rättigheter relaterade till din personliga hälso- och patientinformation

 • Du har rätt att tillåta användning och avslöjande av din personliga hälso- och patientinformation och kan begära begränsningar för framtida användningar och hantering av din personliga hälso- och patientinformation. Vi förbehåller oss rätten att vägra att bevilja specifika begränsningar, om vi accepterar begränsningen kommer vi att vara bundna av sådana begränsningar.
 • Du kan inte begränsa användningen och hanteringen av din personliga hälso- och patientinformation för ändamål som vi är lagligt skyldiga att uppehålla.
 • Du har rätt att få tillgång till, inspektera och få kopior av din egna personliga hälso- och patientinformation om inte annat är förbjudet enligt lag.
 • Du har rätt att begära tillgång till dina laboratorieresultat. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst på hej@parasitklinken.se
 • Du har rätt att begära att din personliga hälso- och patientinformation ändras.
 • Du har rätt att begära en utskriven kopia av detta meddelande om sekretesspraxis.

VI. Hur man gör ett klagomål om vår sekretesspraxis

Om du tror att vi kan ha brutit mot dina integritetsrättigheter kan du lämna in en anmälan till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@parasitklinken.se

VII. Ikraftträdandedatum för detta meddelande: 3 december 2022

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights