fbpx

Protozoer och Amöbor

Uppskattningsvis 480 miljoner människor är infekterade med så kallade mikroskopiskt små encelliga parasiter (protozoer) – samlingsnamnet för infektioner med amöbor och flagellater. Encelliga parasiter förökar sig genom delning av sin egen cellkärna eller genom sammanslagning av två olika individers cellkärnor. Dessa “urdjur” är förekommande på samtliga kontinenter och är förhållandevis vanligt förekommande parasiter som kan infektera tarmen och pågå obemärkta. Beroende på art kan de även utveckla mycket allvarlig och smittsam sjukdom med symtom på kraftig buksmärta, diarré och blod i avföringen. Indirekt smitta sker mellan människa till människa främst genom förorenad mat och framförallt vid förtäring av otillräckligt renat vatten.

Blastocystis

Blastocystis (tidigare för Blastocystis hominis) är en vanligt förekommande infektion som kan återfinnas i hela…

Giardia Lamblia

Gardia lamblia är en allmänfarlig infektion enligt smittskyddslagen. Inkubationstiden är mellan 3-25 dygn, och parasiten…

Cryptosporidium Parvum

Infektion med Cryptosparidium parvum är en mer sällsynt förekommande infektion i Sverige där det tidigare…

Entamoba Histolytica

Amöbainfektion – Entamoba Histolytica är en mycket smittsam parasitsjukdom som infekterar tarmen och är vanlig…

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.