Protozoer

Uppskattningsvis 480 miljoner människor är infekterade med så kallade mikroskopiskt små, encelliga parasiter; protozoer – vilket är samlingsnamnet för infektioner med bland annat amöbor och flagellater. Encelliga parasiter förökar sig dels genom delning av sin egen cellkärna men även genom sammanslagning av två olika individers cellkärnor. Dessa “urdjur” är förekommande på samtliga kontinenter och är förhållandevis vanligt förekommande parasiter som kan infektera tarmen och där symtomen är mycket varierande beroende på infektion. Vissa infektioner med encelliga parasiter kan pågå förhållandevis obemärkt medan andra ger symtom med kraftig buksmärta, diarré och i vissa fall även kräkningar samt blod i avföringen. Indirekt smitta sker mellan människa till människa genom dålig handhygien och förorenad mat samt vid förtäring av otillräckligt renat vatten.

Blastocystis

Giardia Lamblia

Cryptosporidium Parvum

Entamoba Histolytica

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights