Cryptosporidium Parvum

Cryptosparidium parvum – är en mer sällsynt förekommande infektion i Sverige men det har trots allt tidigare skett ett par större utbrott i Sverige, bland annat i Östersund (2010) med omkring ca 27 000 smittade. Cryptosporidium är en parasit som framförallt sprids via förorenat vatten och mat men även från djur till människa. Cryptosparidium återfinns över hela världen och orsakar nästan uteslutande alltid symtom på infektion med buksmärta, huvudvärk, feber och kraftig diarré. Vid nedsatt immunförsvar kan symtomen bli direkt livshotande.

Livscykel
Inkubationstiden från smittotillfället och fram tills dess att symtom uppstår är ca 2-12 dygn.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights