Har du parasiter?

Symtom på parasitinfektion kan både vara diffusa och svårtydliga men även överensstämma med många andra underliggande orsaker vilket i sig försvårar fastställandet av orsaken till den drabbades symtom. Vid utredning av en misstänkt parasitinfektion är det både viktig att grundlig information återges av den drabbade för samtliga möjliga exponeringstillfällen och vilka symtom den drabbade har men också valet av en analysmetod som bör hålla en hög kvalité för att säkerställa ett pålitligt provsvar.

Analysmetoder vid parasitinfektion kan variera från en övergripande mikroskopisk undersökning som kan fastställa flera olika parasitinfektioner och där biologiskt material analyseras direkt i ett mikroskop (ex: blodprover, avföringsprover och hudprover) men även mer specifika analysmetoder vid parasitinfektioner som använder sig av identifiering av en specifik parasits arttypiska proteiner så som exempelvis genetiskt material (DNA). I dessa artspecifika parasitanalyser är förutsättningen för ett pålitligt provresultat att analysen har en hög så kallad sensitivitet (reagerar på ytterst små mängder parasit-DNA) samt en hög specificitet – dvs att provmetoden inte korsreagerar med andra parasitinfektioner och ger ett så kallat falskt positivt provsvar.

Vi arbetar endast med den högsta kvalitén i våra analyser och använder oss av real time PCR-analys i våra artspecifika parasitanalyser med komplettering genom mikroskopianalys och antikroppstester för att försäkra oss om den högsta kvalitén i våra analyser och tillförlitliga provsvar.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights