fbpx

Entamoba Histolytica

Amöbainfektion – Entamoba Histolytica är en mycket smittsam parasitsjukdom som infekterar tarmen och är vanlig i bland annat Asien, Afrika och Sydamerika men är förekommer världen över. Smitta sker framförallt via vatten, föda, i samband med otillräcklig handhygien, sexuell kontakt eller avföringsförorenade föremål. I enstaka fall kan amöbor spridas till andra organ – då vanligtvis till levern. 

Livscykel
Inkubationstiden kan variera från några dygn till flera månader – mer ofta förekommande är omkring ca 2-4 veckor.

Symtom
Infektionen kan förlöpa relativt symtomfritt i de fall amöban lever i tarmen utan att orsaka någon skada på tarmslemhinnan. Ibland kan den också orsaka lindrig diarrésjukdom och i värsta fall smärtsamma tarmsammandragningar med frekventa blodiga tarmtömningar och påverka allmäntillståndet kraftigt. 

Behandling
Denna infektion behandlas oavsett symtom, eftersom den kan sprida sig i kroppen samt till andra människor.

Dessa tester påvisar Entamoba Histolytica

 • PARASITBOXEN - THE PRIME SUSPECTS
  PARASITBOXEN – THE PRIME SUSPECTS
  2745.00kr
 • PARASITBOXEN - 3 DAYS OF THE USUAL SUSPECTS
  PARASITBOXEN – 3 DAYS OF THE USUAL SUSPECTS
  4495.00kr
 • PARASITBOXEN - AMÖBATESTET
  PARASITBOXEN – AMÖBATESTET
  1995.00kr
 • PARASITBOXEN - THE USUAL SUSPECTS
  PARASITBOXEN – THE USUAL SUSPECTS
  2995.00kr
 • PARASITBOXEN - LARGE PCR
  PARASITBOXEN – LARGE PCR
  4490.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.