Entamoba Histolytica (Amöbainfektion) – är en mycket smittsam parasitsjukdom som infekterar tarmen i människa och är mer vanligt förekommande i bland annat Asien, Afrika och i Sydamerika men återfinns på samtliga på samtliga kontinenter.

Smitta sker framförallt via förorenat vatten och mat, i samband med otillräcklig handhygien eller genom kontakt med avföringsförorenade föremål. I enstaka fall kan amöbor även sprida sig till andra organ, då sker spridning till bland annat levern. 

Livscykel
Inkubationstiden är vanligtvis omkring 2-4 veckor men kan variera från några dygn och upp till flera månader efter infektionstillfället.

Symtom
Infektionen kan förlöpa relativt symtomfritt i de fall amöban lever i tarmen utan att orsaka skada på tarmslemhinnan. I vissa fall kan lindriga symtom med diarré uppstå, vid mer påtagliga symtom uppstår smärtsamma tarmsammandragningar med frekventa och blodiga tarmtömningar samt kraftigt påverkat allmäntillstånd. Bekräftad infektion med Entamoba Histolytica behandlas vanligtvis alltid (oavsett symtom) då infektionen dels har potential att sprida sig ut i kroppen men även är ytterst smittsam till andra människor.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights