Taenia saginata (Nötbandmask)

Taenia saginata är en parasit som ingår i “binnikemask-släktet” = bandmask, som kan finnas i både fläsk (Taenia solium) och nötkreatur (Taenia saginata) . Taenia saginata kan finnas nötkött och har männsika som huvudvärd. Denna parasit förekommer i hela världen och är mindre vanlig i Sverige. Mer vanlig är den i öst Afrika och delar av Asien.

Strongyloides stercoralis

Denna parasit förekommer på fuktiga tropiska regioner, inklusive Afrika, Sydostasien och Latinamerika. Finns också vissa delar i sydöstra USA och södra Europa. Den uppskattade förekomsten är mellan 50-100 miljoner infektioner världen över. 

Fiskbinnikemask

Diphyllobothrium latum, (fiskbinnikemask) smittar genom larver som kan förekomma i både fisk och fiskrom. I Sverige kan fiskbinnikemasken finnas i söt- och bräckvattensfiskar som äter loppor, såsom lake, abborre och gädda. I vissa fall har även parasiten hittats i röding och öring.

Dipylidium Caninum

Dipylidium caninum tillhör arten bandmask och kan orsaka tarminfektion hos människor, hundar och katter. Smittan sker genom att en infekterad loppa sväljs, som sedan lägger ägg som utvecklas till maskar i tarmar.

Hymenolepis Nana

Hymenolepis Nana är den minsta av alla bandmaskar och kallas ibland för dvärgbandmask (ska inte blandas ihop med rävens dvärgbandmask) . Förekommer globalt och kan smitta från människa till människa, denna parasit kräver ingen mellanvärd för att utvecklas till sitt infektionsstadium.

Svinbandmask

Taenia Solium (svinbandmask) är en typ av bandmask. Smittan överförs till människor via larver i otillagad fläskkött. Masken kan bli mellan 2- 7 meter lång i tarmen. Svinbandmask förekommer knappast längre i Sverige. Den är dock väldigt vanlig i underutvecklade länder i Latinamerika, södra Asien och Afrika, där man föder upp och äter gris.

Hakmask

Ancylostoma duodenale (hakmask) tillhör också gruppen inälvsmaskar, en grupp parasiter som orsakar infektion hos människor genom kontakt med parasitägg och -larver. De är sällsynta i Sverige och trivs i tropiska länder. En vuxen hakmask blir cirka 1 cm lång. Människan är den enda värden för hakmasken, men den förekommer hos alla åldersgrupper.

Hundens Dvärgbandmask

Echinococcus granulosus (hundens dvärgbandmask) är en liten bandmask som framkommer i hela världen och ger en parasitinfektion som kallas för blåsmasksjuka. Hundens dvärgbandmask har framförallt hunden som huvudvärddjur. Människor kan smittas om de sväljer maskägg med mat eller vatten. 

Piskmask

Thrichuris Trichiura (piskmask) är en av de tre dominerande inälvsmaskarna, tillsammans med hakmask och spolmask (ascaris). Dessa tre masktyper förekommer ofta tillsammans och hos barn. Dessa infektioner är sällsynta i Sverige och trivs främst i varm och fuktig jord i tropiska och subtropiska länder. Enligt CDC har ca 795 miljoner människor en piskmaskinfektion. Honmasken kan producera upp till 200 000 ägg per dag som passerar ut med avföringen.  Man upptäcker ägg i avföringen hos en smittad person först efter tre veckor.

Spolmask

Ascaris lumbricoides (spolmask) är en ovanlig parasit i Sverige. Smittan sker oftast utomlands, i områden där det saknas fungerande system för avlopp och vattenrening, eller där man gödslar med avföring. Spolmask smittar inte från människa till människa. Inkubationstiden tar upp till åtta veckor, från att du har fått i dig ägg till att spolmasken har blivit en vuxen mask i tarmen.