Fasciola hepatica & Fasciola gigantica (Leverflundror) – är två av de större förekommande så kallade flundrorna (ca 3-7  cm) med möjlighet att infektera människans tarm och närliggande organ. Leverflundran förekommer på samtliga kontinenter men är mer vanligt förekommande i Central- och Sydamerika, Asien samt i Afrika. I Sverige är smitta med leverflundra ovanligt men det har identifierats fall med Fasciola hepatica i både södra och mellersta delarna av Sverige samt även rapporterats in från Gotland. Smitta sker främst genom förtäring av förorenade växter som har gödslats eller då vi äter otillräckligt tillagat (rått) nötkött – framförallt lever.

Livscykel
Leverflundran är en parasit som huvudsakligen kan hittas hos nötkreatur och får samt vid infektion i människa. En fullvuxen leverflundra kan lägga upp till 20 000 ägg per dygn vars ägg lämnar med avföringen och vidareutvecklas i samband med kontakt med sötvatten (vattendrag och sjöar).

Symtom
Leverflundran kan ge hudutslag gallstensliknande buksmärtor, illamående kräkning, feber, hosta samt kan orsaka omfattande leverskador. Infektionen fastställs främst genom påvisande av ägg i avföringen samt påvisade antikroppar i blodet. 

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights