Fasciola (De stora leverflundrorna)

Fasciola hepatica & Fasciola gigantica (Leverflundror) – två av de större förekommande så kallade flundrorna (3-7  cm) som kan infektera människans tarm och närliggande organ. Leverflundran förekommer på samtliga kontinenter, men är mer vanligt förekommande i Central- och Sydamerika, Asien samt i Afrika. I Sverige är smitta med leverflundra ovanligt men den har identifierats fall med Fasciola hepatica i både södra och mellersta delarna av Sverige samt även rapporterats in från Gotland. Smitta sker främst genom förtäring av förorenade växter som har gödslats eller då vi äter otillräckligt tillagat (rått) nötkött – framförallt lever.

Livscykel
Leverflundran är en parasit som huvudsakligen kan hittas hos nötkreatur och får samt vid infektion av människa. En fullvuxen leverflundra kan lägga uppemot 20 000 ägg per dygn, äggen som hamnar i gallan lämnar med avföringen som sedan kommer ut i sötvatten (vattendrag och sjöar).

Symtom
Leverflundran kan ge hudutslag gallstensliknande buksmärtor, illamående kräkning, feber, hosta och kan orsaka omfattande leverskador. Diagnosen ställs genom påvisade ägg i avföringen eller påvisade antikroppar i blodet. Det är även värt att notera att vissa Fasciola arter har potentialen att sprida sig ut i människans vävnader och i dessa fall orsaka kraftiga symtom. 

Dessa tester påvisar Fasciola (De stora leverflundrorna)

 • PARASITBOXEN - THE USUAL SUSPECTS + TARMHÄLSA
  PARASITBOXEN – THE USUAL SUSPECTS + TARMHÄLSA
  6495.00kr
 • PARASITBOXEN - 3 DAYS OF THE USUAL SUSPECTS
  PARASITBOXEN – 3 DAYS OF THE USUAL SUSPECTS
  4495.00kr
 • PARASITBOXEN - THE USUAL SUSPECTS
  PARASITBOXEN – THE USUAL SUSPECTS
  2995.00kr
 • PARASITBOXEN - LARGE PCR
  PARASITBOXEN – LARGE PCR
  4840.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.