Schistosoma (Snäckfeber)

Schistosomiasis haematobium (även känt som bilharzia eller snigelfeber) – en sjukdom som orsakas av parasitmask av släktet Schistosoma. Över 200 miljoner människor beräknas vara infekterade världen över med denna parasit som främst förekommer i Afrika (söder om Saharaöknen) men även på de Karibiska öarna, i Kina samt i norra Sydamerika.

Livscykel

Smittan sprids då smittad urin och avföring når ut i färskvatten, så som exempelvis vattendrag och sjöar. Äggen kläcks därefter och larverna infekterar först snäck-djur och fortsätter asin utveckling till Larver. Larven kan ta sig igenom både hud och slemhinnor hos människor som badar eller fiskar i sjöar, sötvattenskällor och vid vattenfall. Väl inne i människans kroppen bosätter sig Schistosomiasis vanligtvis  i de större kärlen intill tarmarna, där den lever och förökar sig genom att lägga ägg som via blodcirkulationen sprids vidare till såväl tarm och urinblåsa som till andra delar av kroppen. En vuxen mask kan leva i ca 3 – 10 år!

Symtom

Där larverna tagit sig in i huden förekommer ofta besvär med klåda, det är dock först när de vuxna maskarna i blodkärlen har börjat producerat ägg och då dessa ägg hamnat i människokroppens vävnader (ca 1 till 8 veckor efter kontakt med infekterat sötvatten) som symtom uppstår mer markant. Vanligare förekommande symtom i samband är; kraftig inflammatorisk reaktion i huden med små röda blåsor eller sår, svullen buk, diarré/blodig diarré, feber, blod i urinen och i vissa fall kan även tumörutveckling ske.

Förebyggande åtgärder

  • Undvik helt att bada i sötvatten så som i sjöar, laguner, varmvattenkällor och i vattenfall om du reser till tropiska länder där snäckfeber förekommer. Du kan gå in på landets turistinformation som tillhandahålls på nätet och se över de smittsamma infektioner som förekommer just dit du ska resa.
  • Drick ej vatten ur kranen när du reser utanför EU eller USA. 
  • Vidhåll en god handhygien i samband med toalettbesök.  

Källor: FOHM, vårdomsorg

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights