Schistosoma (Snäckfeber)

Schistosomiasis haematobium (även känt som bilharzia eller snigelfeber) – en sjukdom som orsakas av parasitmask av släktet Schistosoma. Över 200 miljoner människor beräknas vara infekterade världen över med denna parasit som främst förekommer i Afrika (söder om Saharaöknen) men även på de Karibiska öarna, i Kina samt i norra Sydamerika.

Livscykel

Smittan sprids genom att urin och avföring smittat med maskägg kommer ut i färskvatten så som vattendrag och sjöar. Äggen kläcks därefter och larverna infekterar snäckor som finns i vattnet där larverna fortsätter utvecklas. Larverna kan sedan ta sig igenom slemhinnor och hud hos människor som tex badar eller fiskar i sjöar (ett litet vattenstänk på huden kan vara tillräckligt). Inuti kroppen bosätter sig larven i de större kärlen intill tarm och lever där den förökar sig och lägger ägg som via blodcirkulationen sprids vidare till såväl tarm och urinblåsa som till andra delar av kroppen. En vuxen mask kan leva i ca 3 – 10 år i människan.

Symtom

Där larverna tagit sig in i huden i samband med kontakt med infekterat vatten förekommer ofta besvär med klåda, det är dock först när de vuxna maskarna inne blodkärlet har börjat producerat ägg och dessa hamnat i vävnaderna (ca 1 till 8 veckor efter kontakt med infekterat sötvatten) som symtom uppträder. Vanligare förekommande symtom i samband är; kraftig inflammatorisk reaktion i huden med små röda blåsor eller sår, svullen buk, diarré/blodig diarré, feber, blod i urinen och i vissa fall kan även tumörutveckling ske.

Förebyggande åtgärder

  • Undvik helt att bada i sötvatten så som i sjöar, laguner, varmvattenkällor och i vattenfall om du reser till tropiska länder där snäckfeber förekommer. Du kan gå in på landets turistinformation som tillhandahålls på nätet och se över de smittsamma infektioner som förekommer just dit du ska resa.
  • Drick ej vatten ur kranen när du reser utanför EU eller USA. 
  • Vidhåll en god handhygien i samband med toalettbesök.  

Källor: FOHM, vårdomsorg

Dessa tester påvisar Schistosoma (Snäckfeber)

  • PARASITBOXEN - LARGE PCR
    PARASITBOXEN – LARGE PCR
    4840.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.