Snäckfeber

Schistosomiasis haematobium (även känt som ilharzia, bilharziosis, eller snigelfeber) är en sjukdom som orsakas av parasitmask av släktet Schistosoma. Över 200 miljoner människor beräknas vara infekterade i världen. Denna parasit förekommer främst i Afrika, söder om Saharaöknen, men även på Karibiska öar, Kina och i norra Sydamerika.

Livscykel
Smittan sprids genom att smittat urin och avföring som bär äggen kommer ut i vattendrag och sjöar. Äggen kläcks sedan och larverna infekterar snäckor som finns i vattnet där larverna fortsätter utvecklas. Dessa larver kan enkelt ta sig igenom slemhinnor och hud hos människor som tex badar eller fiskar i vattnet (ett litet stänk på huden kan vara tillräckligt) I kroppen utvecklas larven vidare till maskar som producerar ägg och allt börjar om. En vuxen mask kan leva runt 5 till och med 30 år.

Symtom
Där larverna tagit sig in i huden förekommer ofta besvär med klåda. Det är dock först när de vuxna maskarna har producerat sina ägg och dessa hamnat i vävnaderna – efter ca en till åtta veckor, som de flesta symtomen uppträder. Detta kan orsaka en inflammatorisk reaktion som kan kallas för akut schistosomiasis eller Katayama-feber. En stor mängd av mask-  och äggbildningar kan till och med påverka funktionen hos fler inre organ. 

Ett vanligt symtom här är blod i urinen. Allergiska reaktioner är också vanligt när larverna förs vidare i blodcirkulationen. 

Behandling
För ett säkrare resultat bör man avvakta i minst 8 veckor för antikroppsbestämning och åtminstone 12 veckor för avföring- eller urinanalys, från tidpunkt för misstänkt smitta. Det finns inget vaccin mot snäckfeber men man kan bli av med maskarna med läkemedel. 

Förebyggande åtgärder

  • Var försiktig eller undvik helt att bada om du reser i tropiska länder där snäckfeber förekommer.
  • Undvik att dricka vatten direkt från floder, bäckar och sjöar i tropiska länder
  • God toaletthygien förebygger smittan

Källor: FOHM, vårdomsorg

Dessa tester påvisar Snäckfeber

  • Stora PCR Testet
    Stora PCR Testet
    4790.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Sök

Skriv in ovan och tryck Enter för att söka