Maskinfektioner omfattar flera olika maskarter med olika sätt att smitta och föröka sig på. Vid infektioner med mask som omfattar de mer vanligt förekommande arterna i Sverige upplever man för det mesta få eller kanske inga symptom alls – så kan det ex vara vid en infektion med spolmask. En annan mer vanligt förekommande maskinsektioner som många av oss fått erfara och som ofta gör debut på förskolan är Springmasken (Enterobius vermicularis).

Symtom på maskinfektion kan därför variera beroende på vilken typ av maskinfektion du har drabbats av och hur kraftigt infekterad du blivit i samband med smittotillfället. Symtomens kan också variera beroende på om maskinfektionen kan återinfektera dig och dina nära direkt eller om vissa förutsättningar krävs för att maskens ägg ska kunna bli smittsamma. I vissa fall av maskinfektioner (mer vanligt förekommande när vi fått med oss en maskinfektion under en utlandsresa) kan det till och med krävas en mellanvärd; ex en insekt eller ett djur – för att maskinfektionen ska kunna smitta vidare.

Oberoende av vilken maskinfektion du har och om du misstänker att du har en maskinfektion är det sällan som infektionen går över av sig själv. Många maskinfektioner kan obehandlade pågå i din kropp under flera år!

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights