Ankylostoma & Necator (Hakmaskar)

Ancylostoma duodenale och Necator americanus (människans hakmaskar) – relativt små rundmaskar (ca 1 cm) som kan ta sig in direkt genom människans hud i samband med att man exempelvis går barfota när man är ute och reser. Efter det att hakmasken tagit sig igenom hudbarriären vandrar den upp till lungorna genom blodcirkulationen där den hostas upp, sväljs och vidareutvecklas till ett vuxet stadie i tarmen. Hakmasken borrar sig sen in i tunntarmens muskellager och livnär sig där på att suga blod.

Symtom som uppkommer i samband med infektion med hakmask kan vara en påtagliga bukbesvär med buksmärta, aptitlöshet, illamående, kraftig huvudvärk, trötthet, hjärtklappning, samt svårt att komma till ro. Vid infektion med hakmask kan även anemi uppstå till följd av blodbrist vilket kan yttra sig genom trötthet, yrsel och mer synbart att du blir mycket blek i huden. Hakmask kan även orsaka ett tillstånd som kallas för “cutaneous larva migrans” där masken kan ses som rodnade linjer eller streck under huden. 

Ankylostoma ceylanicum (Hunden och kattens hakmask) är en så kallad zoonotisk hakmask som kan spridas från djur till människa, framförallt i tropiska länder där djur vandrar fritt, via smittad avföring från en infekterad hund eller katt som återfinns i bland annat jord och sand (sandstränder). Inkubationstiden innan symtom uppstår kan vara allt från ett par veckor till ett par månader upp till ett år. Symtom som kan uppstå i samband med en infektion med zoonotisk hakmask är en känsla av att det kryper under huden, buksmärta, svullen buk, yrsel, huvudvärk, hudutslag och kraftig klåda, kronisk produktiv hosta och i vissa fall hjärtklappning. 

Hakmask är framförallt vanligt förekommande i tropiska zoner som länder i exempelvis i central- och Sydamerika, Afrika och Sydostasien. Ankylsotoma duodenale förekommer även i södra Europa, omkring medelhavet.

Dessa tester påvisar Ankylostoma & Necator (Hakmaskar)

 • PARASITBOXEN - THE USUAL SUSPECTS + TARMHÄLSA
  PARASITBOXEN – THE USUAL SUSPECTS + TARMHÄLSA
  6495.00kr
 • PARASITBOXEN - LARGE PCR
  PARASITBOXEN – LARGE PCR
  4840.00kr
 • PARASITBOXEN - 3 DAYS OF THE USUAL SUSPECTS
  PARASITBOXEN – 3 DAYS OF THE USUAL SUSPECTS
  4495.00kr
 • PARASITBOXEN - THE USUAL SUSPECTS
  PARASITBOXEN – THE USUAL SUSPECTS
  2995.00kr
 • PARASITBOXEN - SMALL
  PARASITBOXEN – SMALL
  1495.00kr

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.