Ancylostoma duodenale och Necator americanus (människans hakmaskar) – är relativt små rundmaskar (ca 1 cm) som kan ta sig in direkt genom människans hud, exempelvis i samband med att man går barfota när man är ute och reser, framförallt i tropiska områden. Efter det att hakmasken tagit sig genom hudbarriären vandrar den upp till lungorna genom blodcirkulationen där den hostas upp, sväljs och vidareutvecklas till ett vuxet stadie i tarmen. Hakmasken borrar sig därefter in i tunntarmens muskellager och livnär sig på att suga blod.

Symtom som uppkommer i samband med infektion med hakmask kan vara en påtagliga bukbesvär med buksmärta, aptitlöshet, illamående, kraftig huvudvärk, trötthet, hjärtklappning, samt svårt att komma till ro. Vid infektion med hakmask kan även anemi uppstå till följd av blodbrist vilket kan yttra sig genom trötthet, yrsel och mer synbart att du blir mycket blek i huden. Hakmask kan även orsaka ett tillstånd som kallas för “cutaneous larva migrans” där masken kan ses som rodnade linjer eller streck under huden. 

Ankylostoma ceylanicum (Hunden och kattens hakmask) är en så kallad zoonotisk hakmask som kan spridas från djur till människa, framförallt i tropiska länder där djur vandrar fritt, smitta sker sker via avföring från en infekterad hund eller katt som återfinns i bland annat jord och sand (sandstränder). Inkubationstiden kan variera från ett par veckor eller månader och upp till ett år. Symtom som kan uppstå i samband med en infektion med zoonotisk hakmask är en känsla av att det kryper under huden, buksmärta, svullen buk, yrsel, huvudvärk, hudutslag med klåda, kronisk produktiv hosta och i vissa fall hjärtklappning. 

Hakmask är framförallt vanligt förekommande i tropiska zoner som länder i exempelvis i central- och Sydamerika, Afrika och Sydostasien. Ankylsotoma duodenale förekommer även i södra Europa, omkring medelhavet.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights