Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.parasitkliniken.se.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

1.1 Denna integritetspolicy gäller när The Better Option AB (”Parasitkliniken.se”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559313-8588, Esbjörnsväg 6, 412 70 Göteborg, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder Parasitkliniken.ses tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). Parasitkliniken.ses behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

1.2 Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Parasitkliniken.se tjänster sker med grund i ett avtal med dig, den registrerade. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut och, för särskilda behandlingar, med ditt samtycke.

2. Ändamålen med behandlingen

2.1 Parasitkliniken.se behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig. Parasitkliniken.se måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter som Parasitkliniken.se erbjuder och du kan därför inte vara kund hos Parasitkliniken.se utan att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2 Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med dig som kund. Personuppgifterna används även för att kunna göra dina journalhandlingar tillgängliga för dig.

2.3 Parasitkliniken.se behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar Parasitkliniken.se enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientdatalagen (2008:355).

2.4 Om du har valt att samtycka till att ta emot nyhetsbrev från Parasitkliniken.se kommer vi även att behandla dina personuppgifter för att göra utskick till dig om vår verksamhet.


3. Personuppgifter som behandlas

3.1 En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Parasitkliniken.se samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på vilken typ av tjänst som du använder. Viss information om dig kommer också att skapas genom de prov och tester som du kan beställa, som exempelvis de provresultat som framtas av labb och kliniker som biträder oss.

3.2 Följande personuppgifter kommer Parasitkliniken.se att samla in från dig när du använder Parasitkliniken.se tjänster:

3.3 Om du kontaktar Parasitkliniken.se kundtjänst för hjälp med ett ärende eller för återbetalning kommer ärendet att kräva att Parasitkliniken.se behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för kundtjänst kan exempelvis vara:

3.4 På vår hemsida, Parasitkliniken.se, finns en chattfunktion där besökare kan skriva till vår kundtjänst. Vad som skrivs i chatten sparas och behandlas för utveckling av funktionen och hantering av kundärenden. Det som du skriver i chatten blir personuppgifter om dig om du skriver vem du är eller uppger ditt ärende.

 

4. Mottagare av personuppgifter

4.1 Parasitkliniken.se tjänst är komplicerad och förutsätter att vi samarbetar med och interagerar med andra aktörer inom vården och att vi tar hjälp av utvecklare och andra leverantörer. Parasitkliniken.se kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att (i) uppfylla avtalet med dig, (ii) efterleva lag, författning eller beslut. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

4.2 Känsliga uppgifter om dig, däribland dina hälsouppgifter, behandlas i enlighet med lag. Sådana uppgifter kommer därför bara att vara tillgängliga för sådan personal som ska ha tillgång till dem enligt lag. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller överföras till någon mottagare annat än när så får ske enligt lag.

4.3 Parasitkliniken.se behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Parasitkliniken.se som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.

4.4 Inga hälsouppgifter som Parasitkliniken.se behandlar förs utanför EU/EES av Parasitkliniken.se eller Parasitkliniken.se leverantörer.

 

5. Bevarande av personuppgifter

5.1 Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller ditt kundförhållande med Parasitkliniken.se upphört.

5.2 Parasitkliniken.se bevarar uppgifter som förekommer i patientjournaler i tio år från det att den sista uppgiften förts in i journalen.

5.3 Parasitkliniken.se är skyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

5.4 Uppgifter om dig som kopplas till ditt användarkonto på Parasitkliniken.se kommer att bevaras så länge ditt konto är öppet. Du kan välja att stänga ned ditt konto och Parasitkliniken.se kommer då att radera dina uppgifter när de inte behöver bevaras för andra syften, som beskrivits ovan.

 

6. Gallring av personuppgifter

6.1 Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

6.2 Innan uppgifterna används som underlag för statistik och produktutveckling avpersonifieras de och aggregeras, vilket betyder att de inte längre kan kopplas till dig, vare sig av Parasitkliniken.se eller av någon annan. Informationen innehåller då inte längre personuppgifter.

6.3 När Parasitkliniken.se utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.

 

7. Informationssäkerhet

7.1 Parasitkliniken.se vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. Parasitkliniken.se har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

7.2 Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer Parasitkliniken.se att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

8. Cookies

8.1 På Parasitkliniken.se hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.

8.2 Det finns två typer av cookies:

8.3 Parasitkliniken.se använder cookies för att Parasitkliniken.se ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering.

8.4 Parasitkliniken.se innehåller även cookies från tredje part som noterar ditt besök till hemsidan för att möjliggöra annonsering på andra hemsidor.

8.5 Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom cookies.

8.6 Besökaren kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar.

8.7 Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

8.8 Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (

 

9. Din journal

Parasitkliniken.se patienter har möjlighet att själv läsa och ta del av sina journalhandlingar. Under fliken ”Min journal” kan du själv följa dina testresultat över tid. Där kan du även hitta information om hur resultatet ska tolkas.
Tjänsten är ännu ej i bruk.

 

10. Dina rättigheter

10.1 Parasitkliniken.se har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är kontaktperson för utövandet av rättigheter gentemot Parasitkliniken.se med kontaktuppgifter som anges nedan.

10.2 Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan exempelvis ha valt att samtycka till att Parasitkliniken.se kontaktar dig med nyhetsbrev och andra utskick. Du kan då välja att avregistrera dig genom att följa en länk i dessa utskick.

10.3 Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

10.4 Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Parasitkliniken.se kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

10.5 Du har rätt att begära att Parasitkliniken.se rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Parasitkliniken.se har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

10.6 Du har rätten att begära att Parasitkliniken.se raderar dina personuppgifter. Parasitkliniken.se kommer då att radera personuppgifter som Parasitkliniken.se inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Parasitkliniken.se kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Parasitkliniken.se kommer alltid att bemöta dig och förklara sin syn på vilka personuppgifter som Parasitkliniken.se har rätt att fortsätta behandla.

10.7 Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

10.8 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Parasitkliniken.se Dataskyddsombud: dataskyddsombud@parasitkliniken.se

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights