Protozoer och Amöbor

Uppskattningsvis har ungefär 480 miljoner en protozoa infektion. Dessa parasiter är mycket vanliga och är oftast asymtomatisk eller allvarliga symtom, beroende på vilken typ av infektion och värdens immunförsvar.

Flundror (Lever & Blod)

Flundror kan leva i din lever, gallblåsa och urinblåsa. Schistosoma, som en av dessa flundror orsakar, är den näst vanligaste anledningen till urinblåsecancer efter tobak.

Maskar

Vanligen upplever man väldigt få eller inga symptom alls. Vissa maskar kan du bli smittad av flera gånger, andra behöver en annan värd för att fortplanta sig vidare. Bandmask har visat sig ha en livslängd på närmare 30 år i vissa fall.

Protozoer och Amöbor

Uppskattningsvis har ungefär 480 miljoner en protozoa infektion. Dessa parasiter är mycket vanliga och är oftast asymtomatisk eller allvarliga symtom, beroende på vilken typ av infektion och värdens immunförsvar.

Flundror

Flundror kan leva i din lever, gallblåsa och urinblåsa. Schistosoma, som en av dessa flundror orsakar, är den näst vanligaste anledningen till urinblåsecancer efter tobak.

Maskar

Maskar är den vanligaste parasiten (25% av världens population enligt WHO), och är vanligtvis enkla att bli av med. Vanligen upplever man väldigt få eller inga symptom alls. Vissa maskar kan du bli smittad av flera gånger, andra behöver en annan värd för att fortplanta sig vidare. Bandmask har visat sig ha en livslängd på närmare 30 år i vissa fall.