IBS

Lider du av stressmage eller har IBS då kan du också vara bärare på en parasitinfektion. Det finns flertalet studier som påvisar kopplingar mellan parasitinfektioner i tarmen och inflammatoriska reaktioner i mag- och tarmkanalen liknande symtomen vid IBS (Irritable Bowel Syndrome) och vid så kallad “stressmage”. Det ska påpekas att orsakerna till liknande symtom från mag- och tarmkanalen kan vara många och att de alltid ska utredas grundligt. Här vill vi erbjuda möjligheten till att på egen hand utesluta en eller flera parasitinfektioner som orsak. 

Sömnproblem

Vid en parasitinfektion kan din sömn bli påverkad hos såväl gammal som ung. Du kan ha svårt att komma till ro och uppleva spänningar och oro i kroppen.

Viktförändringar

Parasiter kan påverka tarmarna och orsaka ökad eller minskad aptit hos den infekterade personen. Många gånger kan parasiter göra att du känner extra sug för sött eller fett.

Trötthet

Parasiter kan även påverka andra delar av din kropp utanför tarmen. De kan påverka ditt immunförsvar, kvalitén på hud och hår men även din energinivå – då de lever av ditt blod och dina näringsämnen vilket kan påverka din kropps förmåga och förutsättningar till återhämtning.

Allergier

Det förekommer hudsymtom som liknar allergiska reaktioner i samband med parasitinfektioner till följd av att ditt immunförsvar reagerar mot inkräktaren. Allergiska reaktioner i huden kan yttra sig som blåsor, rodnader och klåda. Parasiter i din mag- och tarmkanal försätter din kropp i obalans och kan orsaka en överkänslighet.

Tarmproblem

Om du har kroniska eller periodvis återkommande tarmproblem med symtom som liknar IBS, ballongmage, diarré, magont, gaser eller förstoppning kan parasiter vara orsaken.

Hudproblem

Hudproblem och hudutslag kan vara tecken på att allt inte står rätt till i din mage och kropp. Parasitinfektioner påverkar direkt dina tarmar vilket skapar obalans och kan återspegla sig i kvalitén på både din hud och hår.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights