IBS

Lider du av stressmage eller har IBS då kan du också vara bärare på en parasitinfektion. Det finns flertalet studier som påvisar kopplingar mellan parasitinfektioner i tarmen och inflammatoriska reaktioner i mag- och tarmkanalen liknande symtomen vid IBS (Irritable Bowel Syndrome) och vid så kallad “stressmage”. Det ska påpekas att orsakerna till liknande symtom från mag- och tarmkanalen kan vara många och att de alltid ska utredas grundligt. Här vill vi erbjuda möjligheten till att på egen hand utesluta en eller flera parasitinfektioner som orsak. 

En parasit som kan orsaka symtom annars karakteristiska för IBS-symtom är bland annat den encelliga parasiten Dientamoeba fragilis.

Dientamoeba fragilis har tidigare ansetts vara en harmlös organism men numera är det påvisat att den kan ställa till med besvär från mag- och tarmkanalen. Till de vanligaste symtomen tillhör diarré, förstoppning, uppblåsthet och magknip.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights