Sömnproblem

Många parasitinfektioner kan gå obemärkta medan andra gör sig mer tydligt påminda och kan påverka såväl din energinivå som sömn negativt. Ett immunförsvar och tarm som är i obalans till följd av en parasitinfektion kan ge uttryck i nedsatt energi och ork, du kan uppleva spänningar i kroppen och oro, din förmåga att hantera stress och andra påfrestningar kan också bli nedsatt.

Vissa parasitinfektioner kan sprida sig till närliggande organ intill tarmen, exempelvis till levern och njurarna vilket i dessa fall har en direkt negativ inverkan på ditt välmående. Sammantaget kan en parasitinfektion ställa till det rejält i kroppen utan att vi riktigt förstår vad det är som är orsaken men återkommande är att många som är bärare på parasitinfektioner upplever en störd sömn och oförmåga att komma till ro.

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights